ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ ΔΑΥΙΔ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Βοσπόρου 28 14234 Ν.Ιωνια Αθήνα
Τηλ. 0030 215 535 7778
Κιν. 0030 6957 507 228
email. ds@davids.gr